Trädfällning

 

Vi utför tradionellt skogsarbete,sektionsfällning och gallring.

 

 

 

 

 

 

Stubbfräsning

 

Vi fräser även ner oönskade stubbar.

 

 

Bortforsling

 

Självklart tar vi hand om efterarbetet också om så önskar. Du som kund bestämmer vilket arbete som du vill ha utfört. Hel- eller del entrepenad.

 

 

Ring 0708-653494 för gratis kostnadförslag!