Trädfällning


Vi utför tradionellt skogsarbete,sektionsfällning och gallring.Stubbfräsning


Vi fräser även ner oönskade stubbar.Bortforsling


Självklart tar vi hand om efterarbetet också om så önskar. Du som kund bestämmer vilket arbete som du vill ha utfört. Hel- eller del entrepenad.Ring 0708-653494 för gratis kostnadförslag!